WMO vergoedingen

Natuurlijk wil de overheid dat ieder persoon met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen én mee kan blijven doen in maatschappij!
Daarom treft (vrijwel) iedere gemeente verschillende voorzieningen en zijn er een aantal financiële tegemoetkomingen voor mensen met een beperking.

Wat is het WMO?

Een groot aantal hulpmiddelen, die mensen met een beperking nodig hebben om volledig mee te kunnen in de samenleving, worden standaard vergoed wanneer men een basispakket heeft afgesloten bij de zorgverzekering.

Echter zijn er hulpmiddelen die over het algemeen niet vergoed worden door uw verzekeraar.
Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente. Deze regelt aanvullende hulpmiddelen via de Wet maatschappelijk ondersteuning, of WMO.
Onder het WMO vallen een aantal herkenbare hulpmiddelen, zoals hulp in de huishouding, een rolstoel, een boodschappendienst of vervoer binnen de eigen regio.

WMO – vervoer in eigen regio

Binnen de wet WMO is vastgelegd dat voor mensen met een beperking een bepaald budget wordt gereserveerd, om hen zodoende mobiel te houden.
Veel mensen denken hierbij meteen aan een (rolstoel-) taxi.
Echter kan deze vergoeding ook een tegemoetkoming betekenen op de aanschaf van een aangepaste auto, of rolstoelauto.
Immers neemt uw mobiliteit gigantisch toe wanneer u niet meer afhankelijk bent van derden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een WMO vergoeding?
Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.
Deze denken graag met u mee over de toepassing van een WMO vergoeding bij het realiseren van uw eigen rolstoelauto.

WMO – Vergoeding voor mensen met een beperking

Een beperking zorgt vaak voor extra kosten. Bijvoorbeeld wanneer een woning rolstoeltoegankelijk moet worden gemaakt.
Er zijn verschillende regelingen om mensen met een beperking tegemoet te komen in hun kosten.

Enkele (mogelijke) vergoedingen zijn o.a.:

  1. Compensatie van extra kosten voor chronisch zieken en gehandicapten
  2. Via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunnen mensen met een beperking extra kosten vergoed krijgen, bijvoorbeeld hoge stookkosten.
  3. Vervoerspas voor mensen die slecht ter been zijn
  4. Voor taxivervoer buiten de regio is er de Valyspas. Deze is aan te vragen op de site van Valys. Wie vervoer binnen de regio wil regelen of een gehandicaptenparkeerkaart wil aanvragen, kan contact opnemen met de eigen gemeente.
  5. Vergoeding van verzorging chronisch zieken en gehandicapten
  6. Wie hulp nodig heeft bij douchen, eten of wondverzorging komt in aanmerking voor een vergoeding via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook verblijf in een verpleeghuis of logeerhuis kan worden vergoed.
  7. Financiële steun aan ouders die thuis een zwaar gehandicapt kind verzorgen
  8. De regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) is bedoeld om ouders extra financiële hulp te geven. Ouders en kinderen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om voor de TOG in aanmerking te komen. Ze hebben bijvoorbeeld alleen recht op de tegemoetkoming als hun kind tenminste 10 uur AWBZ-zorg in de week krijgt.De komende tijd wordt dit plan verder uitgewerkt.

Wilt u meer weten over de WMO vergoeding en de eventuele tegemoetkoming die u kunt krijgen? Klik dan hier