Het UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers VerzekeringenHet Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen de Ziektewet, de WW, de WAO, de WW. Daarnaast ook de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. UWV is tevens ook houdster van de Polis administratie, wat een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid is.

UWV beoordeelt of een werknemer recht heeft op een uitkering, gebaseerd volgens de genoemde regelingen en wetten. Ook bepalen ze de hoogte en de duur van deze uitkering. Hierbij is het UWV de verstrekker van de uitkeringen.

Tot slot voert het UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die niet werkzaam zijn. Hier gebruikt het UWV instanties voor.