WMO-UWV

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is de wet die zorgt dat mensen met een beperking de voorzieningen en hulp krijgen die ze nodig hebben. Mensen die in aanmerking komen voor deze ondersteuning komen in alle leeftijdsgroepen en milieus voor. Het zijn voornamelijk de ouderen en gehandicapten die deel uit maken van deze groep. De WMO zorgt ervoor dat iedereen in Nederland kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de WMO zelf uit en iedere gemeente legt andere prioriteiten en regels. Het is daarom raadzaam om te kijken naar de WMO van de gemeente waar de persoon in kwestie woont.